Liikunnan ja hyvinvoinnin ammattimessut

Tervetuloa näytteilleasettajaksi

Sportec, Greentec, Gymtec ja Fysiotec -messukokonaisuus eli SGGF on Suomen laajin ja perinteisin liikunnan ja hyvinvoinnin ammattilaisten tapahtuma. Se yhdistää luonnollisesti toisiinsa sidoksissa olevat toimijat kaikilta neljältä alalta luoden uusia verkostoja ja toimintamalleja.

Myynnin yhteystiedot Osastopaikan varaus Hinnasto Tunnusluvut 2015

 


Liikuntapaikkojen koko kirjo

13. kertaa toteutettavat Sportec-messut järjestetään yhteistyössä alan keskeisimpien toimijoiden kanssa. Liikuntapaikkojen rakentamisen, varustelun, ylläpidon ja saneerauksen sekä olosuhdevaikuttamisen ohella esille nousevat myös arki- ja lähiliikunnan sekä hyvinvoinnin tärkeys yleisesti.

Osana messuja nähdään mm. kumppanimme Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry:n tuottama Sporttikylä foorumina mm. alan edunvalvontajärjestöille, kuntatoimijoille, oppilaitoksille ja lajiliitoille.

Sportec-messujen kävijäkohderyhmiä ovat julkiselta sektorilta niin liikunta-, teknisen-, vapaa-aika-, sivistys- ja terveys- ja nuorisotoimen edustajat sekä näiden lautakunnat, liikunta- ja teknisentoimenjohtajat, kenttä- ja hallimestarit sekä liikunnanohjaajat ja muut liikuntapaikkojen kanssa päivittäin tekemisissä olevat tahot.

Leikki- ja liikuntapaikkojen toimiala on murroksessa, sillä uusia kohteita rakennetaan jatkuvasti lisää ja kilpailu kiristyy. Nykyaikaisia leikinomaisia liikuntapaikkoja suunniteltaessa pitäisi uskaltaa haastaa vanhoja perinteitä. Huomiota tulisi kiinnittää entistä enemmän yhteisöllisyyden ja oppimisen mahdollistamiseen sekä liikkumattomuuden vähentämiseen. Alan kehittyminen edellyttää yhteistyötä, jonka voi aloittaa kätevästi Sportec-messuilla.”

Marko Alamartimo, markkinointipäällikkö, Lappset Group Oy

 


Tulevaisuuden viherrakentaminen tukee hyvinvointia

Jo viidettä kertaa järjestettävä viher- ja virkistysalueiden ammattimessu Greentec 2017 esittelee aiempaa monipuolisemmin viheralueiden rakentamiseen, saneeraukseen
ja hoitoon liittyvät uudet ratkaisut sekä tuotteet ja palvelut.

Greentec-messujen näytteilleasettajaosastot sekä ajankohtaiset tietoiskut ja seminaarit tarjoavat alan ammattilaisille ideoita viihtyisään ja yleistä hyvinvointia tukevaan viherrakentamiseen.

Greentec palvelee muun muassa urheilu- ja ulkoalueiden hoitajia, kenttämestareita, liikunta- ja leikkipaikkojen asiantuntijoita ja hoitajia, ulkoalueiden puhtaanapidosta vastaavia henkilöitä, puutarhureita sekä kouluja ja oppilaitoksia.

Viherrakentamisen suhteellinen osuus rakentamisessa on edelleen kasvussa. Asiakkaat ovat valmiita satsaamaan pihaan ja puutarhaan entistä reilummin asumismukavuuden parantamiseksi, minkä ansiosta viherrakentaminen monipuolistuu jatkuvasti. Greentecissä on mahdollista tavata asiakaskuntaamme sekä saada kattava kuva tulevaisuuden trendeistä ja mahdollisuuksista.”

Risto Käkelä, toimitusjohtaja, Avant Tecno Oy

 


Kuntoliikunnan ykköstapahtuma

Kahdeksatta kertaa järjestettävä Gymtec esittelee uusimpia laitteita ja välineitä sekä kuntoliikunnan suuntauksia mm. kunto- ja kuntoutuskeskuksille, hotelleille ja kylpylöille.

Gymtec-messut ovat suunnattu mm. kuntokeskusten ja kamppailu-urheiluyritysten omistajille ja kuntosaliohjaajille.

Kumppanina Gymtec-messuilla toimii mm. Suomen kunto- ja terveysliikunta keskustenyhdistys SKY ry.

Suomen kuntosali- ja fitnessalalla myllertää tulevaisuudessa ainakin kaksi uutta trendiä. Asiakastyytyväisyyteen panostetaan maailmalla ja yksi sen muodoista on pienryhmätoiminta, jossa hyvä kunto syntyy pt:n ja ryhmässä toimimisen yhteistyönä. Toiseksi liikunnan osaksi tuodaan sähköisiä palveluja, joissa oman harjoittelun seuraamisen merkitys kuntoilun motivoijana kasvaa entisestään. Pienryhmätoiminta ja erilaiset trackingjärjestelmät yhdistettynä someen houkuttelee erityisesti alle 30-vuotiaita kuntosaleille ja pienellä viiveellä kaikkia muita. Gymtecmessuilla selviää se työkalupakki, jolla muun muassa näihin alan uudistuksiin vastataan tulevina vuosina.

Ari Katajisto, kustantaja, KF-lehti

 


Fysioterapian ja kuntoutusalan osaajien kohtauspaikka

Fysioterapian ja kuntoutuksen rooli kasvaa jatkuvasti. Nyt kiinnitetään erityistä huomiota työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn – kaikenikäisillä.

Fysiotec-messut on kuntoutusalan ammattilaisten oma, innostava ajankohtaisfoorumi. Tuoreinta tietoa vaikuttavasta kuntoutuksesta ja ideoita arjen työhön on tarjolla sekä seminaareissa että osastoilla, joilla esittäytyvät alan tuotteet, palvelut ja ratkaisut sekä uusin hyvinvointiteknologia.

Fysiotec järjestetään nyt jo viidennen kerran. Kumppanina Fysiotec-messuilla toimii mm. Liikuntatieteellinen Seura / Kuntotestauspäivät.

Liikuntatieteellinen Seura edistää kuntotestaustoiminnan verkostoitumista, laatua, hyviä käytäntöjä ja turvallisuutta. Vuosittain alan tutkijat, asiantuntijat ja ammattilaiset kokoontuivat Kuntotestauspäiville verkostoitumaan ja oppimaan. Vuodesta 1990 saakka järjestetyt Kuntotestauspäivät ovat kuntotestauksen tärkein vuosittainen koulutus- ja verkostotapahtuma Suomessa.Tapahtumaamme osallistuu vuosittain 150 – 250 liikunnan ja liikuntatutkimuksen sekä valmennuksen ja terveydenhuollon ammattilaista. Kuntotestauspäivillä välitetään tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa, keskustellaan kuntotestauksen laadusta sekä alaa koskevista yhteisistä linjoista. Nyt Fysiotec-messut tarjoavat Liikuntatieteelliselle Seuralle ja yhteistyökumppaneille loistavat puitteet nostaa verkostotapahtuma uudelle tasolle. ”

Jonne Kamsula, erityisasiantuntija,
Liikuntatieteellinen Seura ry