Liikunnan ja hyvinvoinnin ammattimessut

{Content.image.alt

Kuka, miksi ja mihin? – Suomalaiset liikuntateknologian käyttäjinä

to 16.03.2017 10:30-11:15

Tähtien Sali, Seminaarikeskus 2. krs

Liikuntateknologiaan kohdistuu suuria odotuksia. Käyttäjät toivovat sen tukevan omaa liikuntaharrastustaan. Yhteiskunnan tasolla se nähdään yhtenä keinona fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Liikuntateknologian käytöstä tiedetään kuitenkin yllättävän vähän. Moni omasta liikunnallisuudestaan epävarma epäröi myös liikuntateknologian käyttöä. Varsinkin monimutkaisempien teknologiatuotteiden koetaan kuuluvan vain hyväkuntoisten ja urheilullisten ihmisten käyttöön. Tätä käsitystä tukee myös liikuntateknologiaan liittyvä viestintä ja markkinointi. Luennossaan Panu Moilanen valottaa, ketkä liikuntateknologiaa käyttävät ja miksi, mitä liikuntateknologialta odotetaan ja kuinka liikuntateknologia pystyy vastaamaan näihin odotuksiin.

Panu Moilanen, KTL, LitM, lehtori (tietojärjestelmätiede), Jyväskylän yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos

Panu Moilanen on Jyväskylän yliopiston elektronisen liiketoiminnan lehtori. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri (markkinointi) 2001, kauppatieteiden lisensiaatti (tietojärjestelmätiede, elektroninen liiketoiminta) 2004, liikuntatieteiden maisteri (liikuntabiologia) 2008. Tutkimuksessaan hän on selvittänyt liikuntateknologiatuotteiden käyttäjiä ja käyttäjyyttä sekä niihin liittyvää palvelukeskeistä liiketoimintalogiikkaa.


Luento on osa Kuntotestauspäiviä

Kuntotestauspäivillä on tarjolla kaksi maksutonta luentoa SGGF-messujen kävijöille torstaina 16.3. Järjestäjinä toimivat Liikuntatieteellinen Seura ja Liikuntatieteellisen Seuran kuntotestauksen asiantuntijaryhmä yhteistyössä Tampereen messujen ja SLA ry:n kanssa.

Lue lisää Kuntotestauspäivistä »


Ilmoittautuminen

Luento on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen ennakkoon sekä messuille kävijäksi rekisteröitymisen.

Ilmoittaudu luennolle »